PRACOWNIA WNĘTRZ

Od architketa wnętrz, podczas współpracy otrzymasz PAKIET:

 • BRIEF: wytyczne do realizacji projektu podsumowujące ankietę i wywiad wstępny;
 • uzgodniony UKŁAD FUNKCJONALNY; 
 • WIZUALIZACJE I SPACERY 3D;
 • teczkę wydruków dla wykonawców ok. 30-u arkuszy RYSUNKÓW TECHNICZNYCH; 
 • LISTĘ ZAKUPOWĄ tj. spis rzeczy do kupienia wraz z orientacyjną ceną, miejscem zakupu i namiarami na wykonawców,
 • namiary na sprawdzonych WYKONAWCÓW jak ekipa remontowa, konstruktor (w razie potrzeby) stolarz, kmaieniarz, schodziarz, szklarz, czy salon tkanin (i wiele innych);
 • namiary na INSTALATORÓW: dom inteligentny, systemy zabezpieczeń, specjalistów od ogrzewania, wentylacji;
 • indywidualną OPIEKĘ na każdym etapie współpracy np. w postaci rozmów z wykonawcami.

Przygotowanie do projektu

Ankieta 200 pytań przed rozpoczęciem projektu

Ankieta umożliwia opracowanie moodboardu (tablica nastrojów) obejmującego styl i kolorystykę, ułatwia wybór wyposażenia pasującego do wybranej koncepcji. 

Spis treści ANKIETY 200 PYTAŃ: 

A. DANE PODSTAWOWE 

B. MIESZKAŃCY I TRYB ŻYCIA

C. HOBBY

D. ELEMENTY WYPOSAŻENIA-TECHNICZNE

E. ELEMENTY WYPOSAŻENIA-DEKORATORSKIE

F. BUDŻET

G. KUCHNIA

H. JADALNIA 

I. SALON

J. SYPIALNIE

K. ŁAZIENKI

M. POKOKOJE DZIECI

N. GABINET/BIURO/POKÓJ GOŚCINNY

Odpowiedzi na pytania będą stanowiły wytyczne do przygotowania układu funkcjonalnego, wizualizacji, wyboru materiałów, stylistyki i kolorystyki. Stanowią istotny element procesu projektowego, dlatego ważne jest rzetelne i kompletne udzielenie odpowiedzi. Zagadnienia nie poruszone w ankiecie będą omówione na pierwszym spotkaniu „Rozmowa pogłębiona”. Podczas pierwszej rozmowy – trwającej ok. 2,5 h – ankieta oraz inspiracje zostaną szczegółowo omówione

Rozmowa pogłębiona

W pierwszej kolejności muszę poznać Twoje potrzeby oraz stylistykę, która Ci się podoba. Otrzymujesz do wypełnienia ankietę z listą ok. 200-u pytań dotyczących Twoich preferencji – rozkładu funkcjonalnego oraz kolorystyki i stylu, które lubisz. Podczas rozmowy pogłębionej analizujemy Twoje odpowiedzi na pytania z ankiety oraz omawiamy wybrane przez Ciebie inspiracje w postaci zdjęć. 

Inwentaryzacja

Inwetaryzacja stanu istniejącego obejmuje dokładne pomiary i dokumentację fotograficzną Twojego wnętrza, przyśpiesza opracowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z korektą. Dla wnętrz nowobudowanych inwentaryzacji nie wykonuje się – projekt powstaje na podstawie rysunków projektu budowalnego lub rzutów od dewelopera. 

Brief projektu

Aby wykonać projekt funkcjonalny najpierw trzeba opisać problemy techniczne, jakim trzeba stawić czoło, zwłaszcza w przypadku domu z rynku wtórnego. Jest to standardowa procedura nazywa się briefem projektu.  Brief polega na podsumowaniu informacji wstępnych, które posłużą do opracowania właściwego projektu wnętrza. Projektant wnętrza nie posiada uprawnień do projektowania konstrukcji budynku czy instalacji (może jedynie ustalić wytyczne/dyspozycje dla wykonawcy w postaci schematu punktów hydraulicznych, elektrycznych, grzejników czy kratek wentylacyjnych). Przykładowo – na podstawie ww. wytycznych wyspecjalizowana firma opracuje- jeśli jest taka potrzeba – projekt instalacji dla domu inteligentnego. 

Układ funkcjonalny

Jest to przedstawienie w formie uproszczonego projektu (rzutu 2D lub uproszczonej wizualizacji 3D) 2-3 wariantów układu funkcjonalnego. To przedstawienie moich pomysłów na podstawie rozmowy lub odpowiedzi na pytania odnośnie oczekiwań i wymagań. Aby przejść do dalszych etapów projektowania etap ten musi być zakończony i zatwierdzony przez inwestora. 

Konsultacje z wykonawcą

Jeśli wnętrze już jest i można je fizycznie zobaczyć warto skonsultować pomysły na rozwiązania fukcjonalne z przyszłym wykonawcą. Wykonawcę angażuje się, aby skonfrontować wstępne pomysły na wnętrze z możliwościami technicznymi realizacji projektu. Oszczędza to czas na poprawki na późniejszych etapach realizacji. 

Pierwsze tygodnie projektu

Architekt wnętrz, wspólnie z właścicielem domu, na podstawie wypełnionej ankiety opracowuje moodboard- tablice inspiracji. Opracowujemy moodboard (tablica nastrojów) obejmującego styl i kolorystykę, którą chciał(a)byś zastosować u siebie we wnętrzu wraz z korektą.  Na tym etapie zdecydujemy  Czy wnętrze ma być jasne czy ciemne? Jaki styl i kolorystyka najbardziej odpowiadają potrzebom klienta? Jakie materiały będą zastosowane? 

Czym jest moodboard?

Przygotowując moodbaord wstępnie wybieramy wyposażenia pasujące do wybranej koncepcji. Do opracowania moodboardu wykorzystany będzie wspólny katalog na portalu Pinterest. Tablice są podzielone na  style, pomieszczenia oraz każdy z klientów ma swój oddzielny katalog, w którym zamieszczam materiały dla niego.

Wspólne zakupy (window- shopping)

Po wstępnym wyborze inspiracji na Pinterest warto jest skonforntować swoje oczekiwania z ofertą produktów dostępnych na rynku. Zakupy rozpoczynamy od wstępnego wyboru podłogi. Opróccz drzwi wewnętrznych czy koloru stolarki okiennej jest to najbardziej dominujący element we wnętrzu, który wpływa na wybór pozostałych elementów wyposażenia. 

Czy na wstępnym etapie trzeba już dobierać materiały i kolory?

Materiały i kolory dobiera się wstępnie na podstawie tablicy inspiracji stworzonej ze zdjęć np. na Pinterest. Ten krok nie może być pominięty, ponieważ wizualizacje, które są kolejnym elementem projektu nie mogą przedstawiać „gołych brył” – muszą odzwierciedlać docelowy charakter projektowanego wnętrza. 

Drugi miesiąc współpracy

Abyś dobrze poczuł(a) swoje wnętrze architekt wnętrz zaprasza do wirtualnego świata na spacery 3D po Twoim domu. Wizualizacje, które otrzymasz w kolejnym kroku, to zdjęcia wykonane w programie komputerowym jako uzgodniona wersja do realizacji.  Na tym etapie przesyłam do Ciebie spacery 3D oraz wizualizacje (min. 2 maks. 3 ujęcia każdego pomieszczenia wraz z korektą). 

Czym jest spacer 3D?

Na wizualizacjach widzisz swoje wnętrze w ostatecznej formie, uzgodnionej podczas wspólnej pracy. Natomiast spacery 3D służą do tego, abyś mógł wypowiedzieć się nt. konieczności wprowadzenia zmian. Na spacerach 3D wnętrze widać z każdej stron dlatego łatwiej omówić możliwość wprowadzania zmian.

Ile wersji wizualizacji będzie przygotowanych?

Mój sposób pracy polega na ustaleniu 90% szczegółów na modelu 3D. Przygotowuję 2-3 wersję spaceru 3D po każdym pomieszczeniu, w każdej wersji nanoszę uwagi klienta. Dopiero w  momencie gdy model jest zatwierdzony przez inwestora wykonuję fotorealistyczne wizualizacje. 

Czy wizualizacje oddają w 100% rzeczywistość?

Wizualizacje nie będą indealnie odzwierciedlały rzeczywistości, mają chrakter poglądowy. 

Czy wizualizacje to projekt wnętrza?

Same wizualizacje oraz spacery 3D nie mogą być traktowane jako projekt wnętrza. Projektem wnętrza określa się komplet wymienionych tu działań. 

Trzeci miesiąc współpracy

Rysunki techniczne – w szczególności: wyburzenia, wymurowania, zmiany układu ścian, ułożenie podłóg, elewacji ścian, a także schematy takie jak: elektryka, oświetlenie, meble w zabudowie i inne konieczne rysunki techniczne.

Rysunki techniczne należy traktować jako wytyczne/dyspozycje dla pracy branżystów z ekipy remontowo-budowanej oraz ekipy meblarskiej (stolarza). Otrzymujesz również listę produktów sugerowanych do zakupu, przedstawionych na wizualizacjach oraz na rysunkach technicznych.

W jakim celu wykonuje się rysunki techniczne?

Rysunki techniczne ułatwią Ci porozumiewanie się z wykonawcami, odciążą w szukaniu informacji o nowych materiałach i rozwiązaniach, dzięki rysunkom remont będzie dla Ciebie mniej uciążliwy, rysunki trafią do wyceny dla ekipy remontowo-budowlanej i stolarza. Na etapie realizacji wykonawcy precyzyjnie odczytują informacje z rysunków i rozumieją, co mają robić. Architekt wnętrz przekłada wizję Twojego wnętrza na język zrozumiały i nie pozostawiający wątpliwości dla ekipy remontowo- budowlanej oraz montażystów zabudowy meblowej (stolarza).

Końcowa konsultacja z wykonawcą

Przed ostatecznym zakupem elementów wyposażenia warto ponownie spotkać się z wykonawcą, który oceni możliwość wykonania projektu – przykładowo dobór wybranej armatury i ceramiki łazienkowej czy wykonania instalacji elektrycznej. 

Korekta projektu

Przez korektę projektu rozumie się kosmetyczne zmiany, które nie prowadzą do całkowitej zmiany układu funkcjonalnego czy wyboru materiałów. Przykładowo korektą nie jest: wybór nowego rodzaju gresu, zmianana kierunku ustawienia wanny, przesunięcie grzejnika. Każda taka operacja wiąże się ze zrobieniem projektu danego pomieszczenia od nowa. Opracowania nowego projektu jest dodatkowo płatne. 

Czym jest lista zakupowa?

Na podstawie listy zakupowej, którą opracuje architekt wnętrz będziesz w stanie:

 • zapanować nad procesem zamówień setek elementów wyposażenia,
 • uzyskać wycenę prac wykończeniowych oraz kosztów dostawy elementów wyposażenia,
 • zaplanować swój budżet jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Zagadnienia techniczne nieobjęte zakresem projektu

Projekt wętrza integruje różne zagadnienia związane z konstrukcją i instalacjami wewnątrz budynku. Tam, gdzie potrzebne są specjalne uprawienia należy zatrudnić oddzielne firmy. Przykładowo projekt wnętrza nie obejmuje: 

 • wymiany okien tarasowych aby zaprojektować wymianę okna potrzebny jest projekt konstrukcyjny i pozwolenie na budowę, 
 • projektu ogrzewania podłogowego, ani innch elementów ogrzewania np. wyposażenia kotłowni, 
 • elementów sterowania domu inteligentnego, 
 • systemów bezpieczeństwa np. monitoringu antywłamaniowego 
 • oświetlenia zewnętrznego, 
 • nawadniania i oświetlenia ogrodu,
 • budowy tarasu, małej architektury czy ogrodu zimowego.  

Projekt wnętrza nie obejmuje również kosztorysowania i budżetowania projektu.  Natomiast architket wnętrz bierze pod uwagę pulę środków, którymi dysponuje inwestor na wykończenie wnętrza i dobiera elementy wyposażenia z odpowiedniej póki cenowej.  

Po oddaniu projektu

Indywidualna opieka podczas budowy – stwierdzenie zgodności realizacji z projektem, a także uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie podczas remontu.

W trakcie nadzoru autorskiego do architekta wnętrz należy wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

Czym jest nadzór autorski?

Nadzór autorski to sprawdzanie zgodności realizacji robót budowlanych i wykończeniowych zgodnie z projektem i uzgadnianie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez inwestora lub wykonawcę. Nadzór autorski jest relizowany przez Pracownię. 

W niektórych firmach, zatrudniających zespół specjalistów z róznych branż można poszerzyć zakres o nadzór budowlany czyli zatwierdzanie jakości robót i rozwiązań zamiennych, oraz inwestorski: zakupy i zamówienia, produkty i rysunki zamienne itd. Ani nadzór budowalny ani nadzór inwestorski, czyli również robienie zamówień, odbiory towarów, dostawy, kalendarza wykonywania prac przez innych wykonawców nie jest dostępny w ofercie Pracowni wnętrz Onyks. 

Ile trwa projekt wnętrza?

Prace nad projektem podzielone są na etapy. Praca nad projektem kompleksowym całego domu jednorodzinnego to minimum 15 tygodni, natomiast dla mieszkania to minimum 10 tygodni.

Zaprojektowanie wnętrza jest czynnością czasochłonną. Ponieważ praca nad projektem trwa 2-3 miesiące, terminy należy rezerwować z wyprzedzeniem co najmniej miesięcznym. Wpłata zadatku jest gwarancją dla obu stron, że praca nad projektem wnętrza rozpocznie się w uzgodnionym terminie.

Ile kosztuje projekt wnętrza?

W pracowni obowiązują widełki cenowe. Przed podaniem konkretnej oferty cenowej najpierw muszę zapoznać się z rzutem i porozmawiać z właścicielem nieruchomości. Tylko w ten sposób mogę oszacować swoje zaaangażowanie czasowe w prace nad projektem wnętrza. Zwykle projekt domu jednorodzinnego to koszt 17-22 tys. zł, a mieszkania 9-15 tys. zł. Jest to cena końcowa nie zawiera podatku VAT (nie jestem płatnikiem VAT).

Jakim budżetem muszę dysponować?

Koszt remontu całego domu „pod klucz” to średnio 3000 zł za m2. Jednak należy pamiętać o tym, że są pomieszczenia droższe i tańsze. Najdroższe są kuchnia i łazienka. I tak dla małej łazienki koszt remontu (prace budowlane, stolarskie i zakup wyposażenia) za m2 może przekroczyć nawet 5000 zł/m2. Cena 3000 zł/m2 jest to cena dla średniego standardu, dla wnętrz luksusowych może być znacznie wyższa.

Czy ma pani swoje ekipy?

Swoim klientom przekazuję konakty do sprawdzonych ekip remontowo-budowlanych, stolarza, czy innych firm wykończeniowych/instalacyjnych oraz namiary na sklepy, gdzie można dokonać zakupów. Projekty realizuję polecając zaprzyjaźnione, sprawdzone ekipy ale nie są to moje ekipy na wyłączność. Są to niezależne podmioty gospodarcze.

W procesie wykańczania wnętrza uczestniczy co najmniej kilka zespołów:

1) roboty budowlane,

2) podłogi,

3) drzwi

4) schody

5) meble,

6) tkaniny

7) instalacje (kominek, ogrzewanie podłogowe)

8) alarmy

9) elementy domu inteligentnego,

10) ogrody zimowe.

Są to zespoły innych ludzi, fachowców w swojej dziedzinie- współpracuję z nimi i przekazuję kontakty moim klientom.

Mam projekt funkcjonalny - czy mogę zamówić usługę doboru materiałów, stylistyki i kolorów?

Nawet jeśli schemat układu funkcjonalnego już jest, jak również zaznaczone są punkty oświetleniowe i gniazdka to w trakcie projektowania następują istotne zmiany, które należy uwzględnić w projekcie. Projekt kompleksowy powstaje podczas 2-3 miesięcy intensywnej pracy, analizy potrzeb właściciela nieruchomości, doboru inspiracji, wykonania wizualizacji. Nawet przy założeniu, że otrzymam wytyczne odnośnie  instalacji, czy układu funkcjonalnego od innego architekta i tak muszę je sprawdzić, aby zapewnić wykonalność projektu.  Często zmiany te wychodzą dopiero podczas wykonywania wizualizacji. a nawet na późniejszym etapie rysunków technicznych. Często okazuje się, że przez takie wstępne wytyczne pracy jest więcej a nie mniej.  Wykonuję projekty od A-Z i biorę odpowiedzialność za cały proces.

Czy projektuje Pani wybrane pomieszczenia?

Nawet jeśli schemat układu funkcjonalnego już jest, jak również zaznaczone są punkty oświetleniowe i gniazdka to w trakcie projektowania następują istotne zmiany. Projekt kompleksowy powstaje podczas 3 miesięcy intensywnej pracy, analizy potrzeb właściciela nieruchomości, doboru inspiracji, wykonania wizualizacji. Nawet przy założeniu, że otrzymam wytyczne odnośnie  instalacji, czy układu funkcjonalnego od innego architekta i tak muszę je  sprawdzić, aby zapewnić wykonalność projektu.  Często zmiany te wychodzą dopiero podczas wykonywania wizualizacji. a nawet na późniejszym etapie rysunków technicznych. Często okazuje się, że przez takie wstępne wytyczne pracy jest więcej a nie mniej. Wykonuję projekty od A-Z i biorę odpowiedzialność za cały proces.