PRACOWNIA WNĘTRZ

PROCES
PROJEKTOWY

PROCES
PROJEKTOWY

WYWIAD POGŁĘBIONY

wytyczne do realizacji projektu

ANKIETA 200 PYTAŃ

dokładne badanie potrzeb klienta

BRIEF PROJEKTU

dokładne podsumowanie wytycznych projektowych

INWENTARYZACJA

pomiary i zdjęcia- dotyczy lokali, które są dostępne

WYWIAD POGŁĘBIONY

wytyczne do realizacji projektu

ANKIETA 200 PYTAŃ

dokładne badanie potrzeb klienta

BRIEF PROJEKTU

dokładne podsumowanie wytycznych projektowych

INWENTARYZACJA

pomiary i zdjęcia- dotyczy lokali, które są dostępne

Przygotowania do projektu
Ankieta 200 pytań przed rozpoczęciem projektu

Ankieta umożliwia opracowanie moodboardu (tablica nastrojów) obejmującego styl i kolorystykę, ułatwia wybór wyposażenia pasującego do wybranej koncepcji. 

Spis treści ANKIETY 200 PYTAŃ: 

A. DANE PODSTAWOWE 

B. MIESZKAŃCY I TRYB ŻYCIA

C. HOBBY

D. ELEMENTY WYPOSAŻENIA-TECHNICZNE

E. ELEMENTY WYPOSAŻENIA-DEKORATORSKIE

F. BUDŻET

G. KUCHNIA

H. JADALNIA 

I. SALON

J. SYPIALNIE

K. ŁAZIENKI

M. POKOKOJE DZIECI

N. GABINET/BIURO/POKÓJ GOŚCINNY

Odpowiedzi na pytania będą stanowiły wytyczne do przygotowania układu funkcjonalnego, wizualizacji, wyboru materiałów, stylistyki i kolorystyki. Stanowią istotny element procesu projektowego, dlatego ważne jest rzetelne i kompletne udzielenie odpowiedzi. Zagadnienia nie poruszone w ankiecie będą omówione na pierwszym spotkaniu „Rozmowa pogłębiona”. Podczas pierwszej rozmowy – trwającej ok. 2,5 h – ankieta oraz inspiracje zostaną szczegółowo omówione

Rozmowa pogłębiona

W pierwszej kolejności muszę poznać Twoje potrzeby oraz stylistykę, która Ci się podoba. Otrzymujesz do wypełnienia ankietę z listą ok. 200-u pytań dotyczących Twoich preferencji – rozkładu funkcjonalnego oraz kolorystyki i stylu, które lubisz. Podczas rozmowy pogłębionej analizujemy Twoje odpowiedzi na pytania z ankiety oraz omawiamy wybrane przez Ciebie inspiracje w postaci zdjęć. 

Inwentaryzacja

Inwetaryzacja stanu istniejącego obejmuje dokładne pomiary i dokumentację fotograficzną Twojego wnętrza, przyśpiesza opracowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z korektą. Dla wnętrz nowobudowanych inwentaryzacji nie wykonuje się – projekt powstaje na podstawie rysunków projektu budowalnego lub rzutów od dewelopera. 

Brief projektu

Aby wykonać projekt funkcjonalny najpierw trzeba opisać problemy techniczne, jakim trzeba stawić czoło, zwłaszcza w przypadku domu z rynku wtórnego. Jest to standardowa procedura nazywa się briefem projektu.  Brief polega na podsumowaniu informacji wstępnych, które posłużą do opracowania właściwego projektu wnętrza. Projektant wnętrza nie posiada uprawnień do projektowania konstrukcji budynku czy instalacji (może jedynie ustalić wytyczne/dyspozycje dla wykonawcy w postaci schematu punktów hydraulicznych, elektrycznych, grzejników czy kratek wentylacyjnych). Przykładowo – na podstawie ww. wytycznych wyspecjalizowana firma opracuje- jeśli jest taka potrzeba – projekt instalacji dla domu inteligentnego. 

Konsultacje z wykonawcą

Jeśli wnętrze już jest i można je zobaczyć warto skonsultować pomysły na rozwiązania fukcjonalne z przyszłym wykonawcą. Wykonawcę angażuje się, aby skonfrontować wstępne pomysły na wnętrze z możliwościami technicznymi realizacji. Oszczędza to czas na poprawki na późniejszych etapach. 

MOODBOARD

przekazanie i omówienie inspiracji w postaci zdjęć

WSPÓLNE ZAKUPY

jak najlepsze przekazanie inspiracji

UKŁAD FUNKCJONALNY

uproszczony projek - kilka wariantów rzutu 2D

ARANŻACJA

inna nazwa układu funkcjonalnego

MOODBOARD

przekazanie i omówienie inspiracji w postaci zdjęć

WSPÓLNE ZAKUPY

jak najlepsze przekazanie inspiracji

UKŁAD FUNKCJONALNY

uproszczony projek - kilka wariantów rzutu 2D

ARANŻACJA

inna nazwa układu funkcjonalnego

Pierwsze tygodnie projektu

Architekt wnętrz, wspólnie z właścicielem domu, na podstawie wypełnionej ankiety opracowuje moodboard- tablice inspiracji. Opracowujemy moodboard (tablica nastrojów) obejmującego styl i kolorystykę, którą chciał(a)byś zastosować u siebie we wnętrzu wraz z korektą.  Na tym etapie zdecydujemy  Czy wnętrze ma być jasne czy ciemne? Jaki styl i kolorystyka najbardziej odpowiadają potrzebom klienta? Jakie materiały będą zastosowane? 

Czym jest moodboard?

Przygotowując moodbaord wstępnie wybieramy elementy wyposażenia pasujące do wybranej koncepcji. Do opracowania moodboardu wykorzystany będzie wspólny katalog na portalu Pinterest. Tablice są podzielone na  style, pomieszczenia oraz każdy z klientów ma swój oddzielny katalog, w którym zamieszczam materiały dla niego.

Wspólne zakupy (window- shopping)

Po wstępnym wyborze inspiracji na Pinterest warto jest skonforntować swoje oczekiwania z ofertą produktów dostępnych na rynku. Zakupy rozpoczynamy od wstępnego wyboru podłogi. Opróccz drzwi wewnętrznych czy koloru stolarki okiennej jest to najbardziej dominujący element we wnętrzu, który wpływa na wybór pozostałych elementów wyposażenia. 

Czy na wstępnym etapie trzeba już dobierać materiały i kolory?

Materiały i kolory dobiera się wstępnie na podstawie tablicy inspiracji stworzonej ze zdjęć np. na Pinterest. Ten krok nie może być pominięty, ponieważ wizualizacje, które są kolejnym elementem projektu nie mogą przedstawiać „gołych brył” – muszą odzwierciedlać docelowy charakter projektowanego wnętrza. 

Układ funkcjonalny inaczej ARANŻACJA

Jest to przedstawienie w formie uproszczonego projektu (rzutu 2D lub uproszczonej wizualizacji 3D) 2-3 wariantów układu funkcjonalnego. To przedstawienie moich pomysłów na podstawie rozmowy lub odpowiedzi na pytania odnośnie oczekiwań i wymagań. Aby przejść do dalszych etapów projektowania etap ten musi być zakończony i zatwierdzony przez inwestora. 

SPACERY 3D

zobaczysz swój dom w wirytalnym świecie

WIDAĆ KAŻDY KĄT

ułatwia naniesienie korekty i Twoich uwag

WIZUALIZACJE

wnętrze w postaci fotorealistycznego zdjęcia

2- 3 UJĘCIA POMIESZCZENIA

odzwierciedlenie przyszłej arnażacji

SPACERY 3D

zobaczysz swój dom w wirytalnym świecie

WIDAĆ KAŻDY KĄT

ułatwia naniesienie korekty i Twoich uwag

WIZUALIZACJE

wnętrze w postaci fotorealistycznego zdjęcia

2- 3 UJĘCIA POMIESZCZENIA

odzwierciedlenie przyszłej arnażacji

Drugi miesiąc współpracy

Abyś dobrze poczuł(a) swoje wnętrze architekt wnętrz zaprasza do wirtualnego świata na spacery 3D po Twoim domu. Wizualizacje, które otrzymasz w kolejnym kroku, to zdjęcia wykonane w programie komputerowym jako uzgodniona wersja do realizacji.  Na tym etapie przesyłam do Ciebie spacery 3D oraz wizualizacje (min. 2 maks. 3 ujęcia każdego pomieszczenia wraz z korektą). 

Czym jest spacer 3D?

Na wizualizacjach widzisz swoje wnętrze w ostatecznej formie, uzgodnionej podczas wspólnej pracy. Natomiast spacery 3D służą do tego, abyś mógł wypowiedzieć się nt. konieczności wprowadzenia zmian. Na spacerach 3D wnętrze widać z każdej stron dlatego łatwiej omówić możliwość wprowadzania zmian.

Ile wersji wizualizacji będzie przygotowanych?

Mój sposób pracy polega na ustaleniu 90% szczegółów na modelu 3D. Przygotowuję 2-3 wersję spaceru 3D po każdym pomieszczeniu, w każdej wersji nanoszę uwagi klienta. Dopiero w  momencie gdy model jest zatwierdzony przez inwestora wykonuję fotorealistyczne wizualizacje. 

Czy wizualizacje oddają w 100% rzeczywistość?

Wizualizacje nie będą idealnie odzwierciedlały rzeczywistości, mają charakter poglądowy. 

Czy wizualizacje to projekt wnętrza?

Same wizualizacje oraz spacery 3D nie mogą być traktowane jako projekt wnętrza. Projektem wnętrza określa się komplet wymienionych tu działań. 

RYSUNKI TECHNICZNE

dyspozycje dla pracy branżystów

KONSULTACJE Z WYKONAWCAMI

pozwalają na wyeliminowanie błędów projektowych

LISTA ZAKUPOWA

sugerowana lista produktów wykorzystana w projekcie

PDF LUB EXCEL

klikasz i kupujesz

RYSUNKI TECHNICZNE

dyspozycje dla pracy branżystów

KONSULTACJE Z WYKONAWCAMI

pozwalają na wyeliminowanie błędów projektowych

LISTA ZAKUPOWA

sugerowana lista produktów wykorzystana w projekcie

PDF LUB EXCEL

klikasz i kupujesz

Trzeci miesiąc współpracy

Rysunki techniczne – w szczególności: wyburzenia, wymurowania, zmiany układu ścian, ułożenie podłóg, elewacji ścian, a także schematy takie jak: elektryka, oświetlenie, meble w zabudowie i inne konieczne rysunki techniczne.

Rysunki techniczne należy traktować jako wytyczne/dyspozycje dla pracy branżystów z ekipy remontowo-budowanej oraz ekipy meblarskiej (stolarza). Otrzymujesz również listę produktów sugerowanych do zakupu, przedstawionych na wizualizacjach oraz na rysunkach technicznych.

W jakim celu wykonuje się rysunki techniczne?

Rysunki techniczne ułatwią Ci porozumiewanie się z wykonawcami, odciążą w szukaniu informacji o nowych materiałach i rozwiązaniach, dzięki rysunkom remont będzie dla Ciebie mniej uciążliwy, rysunki trafią do wyceny dla ekipy remontowo-budowlanej i stolarza. Na etapie realizacji wykonawcy precyzyjnie odczytują informacje z rysunków i rozumieją, co mają robić. Architekt wnętrz przekłada wizję Twojego wnętrza na język zrozumiały i nie pozostawiający wątpliwości dla ekipy remontowo- budowlanej oraz montażystów zabudowy meblowej (stolarza).

Końcowa konsultacja z wykonawcą

Przed ostatecznym zakupem elementów wyposażenia warto ponownie spotkać się z wykonawcą, który oceni możliwość wykonania projektu – przykładowo dobór wybranej armatury i ceramiki łazienkowej czy wykonania instalacji elektrycznej. 

Korekta projektu

Przez korektę projektu rozumie się kosmetyczne zmiany, które nie prowadzą do całkowitej zmiany układu funkcjonalnego czy wyboru materiałów. Przykładowo korektą nie jest: wybór nowego rodzaju gresu, zmianana kierunku ustawienia wanny, przesunięcie grzejnika. Każda taka operacja wiąże się ze zrobieniem projektu danego pomieszczenia od nowa. Opracowania nowego projektu jest dodatkowo płatne. 

Czym jest lista zakupowa?

Na podstawie listy zakupowej, którą opracuje architekt wnętrz będziesz w stanie:

 • zapanować nad procesem zamówień setek elementów wyposażenia,
 • uzyskać wycenę prac wykończeniowych oraz kosztów dostawy elementów wyposażenia,
 • zaplanować swój budżet jeszcze przed rozpoczęciem remontu.
Zagadnienia techniczne nieobjęte zakresem projektu

Projekt wnętrza integruje różne zagadnienia związane z konstrukcją i instalacjami wewnątrz budynku. Tam, gdzie potrzebne są specjalne uprawienia należy zatrudnić oddzielne firmy. Przykładowo projekt wnętrza nie obejmuje: 

 • wymiany okien tarasowych aby zaprojektować wymianę okna potrzebny jest projekt konstrukcyjny i pozwolenie na budowę, 
 • projektu technicznego instalacji (zgodnie z def. Prawa Budowlanego), 
 • projektu ogrzewania podłogowego, ani innych elementów ogrzewania np. wyposażenia kotłowni, 
 • elementów sterowania domu inteligentnego, .
 • systemów bezpieczeństwa np. monitoringu antywłamaniowego 
 • oświetlenia zewnętrznego, 
 • nawadniania i oświetlenia ogrodu,
 • budowy tarasu, małej architektury czy ogrodu zimowego.  

Projekt wnętrza nie obejmuje również kosztorysowania i budżetowania projektu.  Natomiast architekt wnętrz bierze pod uwagę pulę środków, którymi dysponuje inwestor na wykończenie wnętrza i dobiera elementy wyposażenia z odpowiedniej póki cenowej.  

POMOC W TRAKCIE REMONTU

konsultacje z wykonawcą, stolarzem oraz innymi dostawcami elementów wyposażenia

NADZÓR AUTORSKI

wsparcie podczas budowy i remontu

POMOC W TRAKCIE REMONTU

konsultacje z wykonawcą, stolarzem oraz innymi dostawcami elementów wyposażenia

NADZÓR AUTORSKI

wsparcie podczas budowy i remontu

Po oddaniu projektu

Indywidualna opieka podczas budowy – stwierdzenie zgodności realizacji z projektem, a także uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie podczas remontu.

W trakcie nadzoru autorskiego do architekta wnętrz należy wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

Czym jest nadzór autorski?

Nadzór autorski to sprawdzanie zgodności realizacji robót budowlanych i wykończeniowych zgodnie z projektem i uzgadnianie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez inwestora lub wykonawcę. Nadzór autorski jest realizowany przez Pracownię. 

W niektórych firmach, zatrudniających zespół specjalistów z różnych branż można poszerzyć zakres o nadzór budowlany czyli zatwierdzanie jakości robót i rozwiązań zamiennych, oraz inwestorski: zakupy i zamówienia, produkty i rysunki zamienne itd. Ani nadzór budowlany ani nadzór inwestorski, czyli również robienie zamówień, odbiory towarów, dostawy, kalendarza wykonywania prac przez innych wykonawców nie jest dostępny w ofercie Pracowni wnętrz Onyks. 

Po oddaniu projektu

Indywidualna opieka podczas budowy – stwierdzenie zgodności realizacji z projektem, a także uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie podczas remontu.

W trakcie nadzoru autorskiego do architekta wnętrz należy wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

Czym jest nadzór autorski?

Nadzór autorski to sprawdzanie zgodności realizacji robót budowlanych i wykończeniowych zgodnie z projektem i uzgadnianie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez inwestora lub wykonawcę. Nadzór autorski jest realizowany przez Pracownię. 

W niektórych firmach, zatrudniających zespół specjalistów z różnych branż można poszerzyć zakres o nadzór budowlany czyli zatwierdzanie jakości robót i rozwiązań zamiennych, oraz inwestorski: zakupy i zamówienia, produkty i rysunki zamienne itd. Ani nadzór budowlany ani nadzór inwestorski, czyli również robienie zamówień, odbiory towarów, dostawy, kalendarza wykonywania prac przez innych wykonawców nie jest dostępny w ofercie Pracowni wnętrz Onyks. 

PORTFOLIO

sprwdź stylistykę zrealizowanych projektów

CO PROJEKTUJEMY

domy, apartamenty, mieszkania

OFERTA

pakiety projektowe

PROJEKT KOMPLEKSOWY

najczęściej wybierana usługa

PROCES PROJEKTOWY

projekt wnętza w 5-u krokach

ZAKRES PROJEKTU

co otrzymasz podczas współpracy?